กล่อมขวัญวิญญาณนักรบไทย 

บรรเลงโดยวงดุริยางค์ กรมศิลปากร

 

กลับหน้าเพลงเอกจากละคร