ประวัติ และผลงาน | ผลงานประพันธ์บทเพลง | ผลงานประพันธ์บทละคร | ประมวลภาพ| วีซีดีนาฏศิลป์ไทยจินตลีลาปลุกใจรักชาติชุดที่ 35 - 38