สาธิตการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชุดที่ ๑

๑. เล่นขายของงานวัด
๒. กำทาย
๓. อีตัก
๔. ดีดเม็ดมะขาม
๕. เสือกินวัว
๖. ขายแตงโม
๗. แตะหุ่น

สาธิตการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชุดที่ ๒

๑. งูกลืนหาง
๒. ดมดอกไม้
๓. รีรีข้าวสาร
๔. มอญซ่อนผ้า
๕. เก้าอี้ดนตรี
๖. กระโดดเชือกเดี่ยว-คู่
๗. กระต่ายขาเดียว

สาธิตการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชุดที่ ๓

๑. มะล็อกก๊อกแก๊ก
๒. ตี่จับ
๓. กาฟักไข่
๔. หมากเก็บ
๕. ทอดนาฬิกา
๖. ขี่ม้าส่งเมือง
 

สาธิตการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชุดที่ ๔

๑. น้ำขึ้นน้ำลง
๒. โปลิศจับขโมย
๓. ม้าก้านกล้วย
๔. จันทร์อังคาร
๕. ห่วงยาง
๖. แม่นาคพระโขนง
๗. โพงพาง

สาธิตการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชุดที่ ๕

๑. วิ่งเปี้ยว
๒. ขี้ตู่กลางนา
๓. ลิงชิงหลัก
๔. หลับตาตีหม้อ
๕. ชักคะเย่อ
๖. ซ่อนหา

สาธิตการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชุดที่ ๖

๑. จูงนางเข้าห้อง
๒. ดิน น้ำ อากาศ
๓. อีกาหุบปีก
๔. อ้ายโม่ง
๕. โฮกปี๊บ
๖. จริงจังหรือหมากกัก