"เซิ้งไทภูเขา" หรือ "เซิ้งขุดหน่อไม้" การแสดงชุดนี้จัดขึ้นเพื่อจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทภูเขา เป็นชีวิตที่มีความเป็นอยู่แบบง่ายๆ รักอิสระ หญิงชายช่วยกันทำมาหากิน โดยเช้าตรู่จะเดินออกจากบ้านไปหาอาหารสำหรับครอบครัวซึ่งได้แก่การไปขุดหน่อไม้ ลักษณะเด่นของชาวไทภูเขาอยู่ที่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่วิจิตรงดงาม โดยฝีมือของตนเอง ซึ่งทำให้ดูแปลกตาไปจากปกติที่เคยเห็น เครื่องดนตรีประกอบการแสดง ได้แก่ แคน พิณ โปงลาง โหวด และเครื่องประกอบจังหวะ