เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวภูไท ซึ่งเป็นชาวไทยเผ่าหนึ่งที่มีถิ่นฐานอยู่ในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน ชาวภูไทนิยมแสดงการฟ้อนชุดนี้ในงานรื่นเริงหรือวันนักขัตฤกษ์ต่างๆ สำหรับเครื่องดนดนตรีประกอบการแสดงมี แคน กลองตุ้ม กลองแตะ กลองยาว ฆ้องโหม่ง พังฮาด แก็บหรือแคร็ป ปี่ ฉาบเล็ก บทร้องประกอบท่ารำท่าฟ้อนมีท่าทางเดินหรือท่าช้าง ท่าช่อม่วง ท่ามโนห์รา ท่าดอกบัวบาน ท่ามยุรี และท่ามาลัยแก้ว