เป็นการรำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเพื่อขอขมา โดยนายประดิษฐ์ แก้วจิณ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำมาแสดงครั้งแรกที่ทุ่งศรีเมือง ต่อมาอาจารย์ศิริเพ็ญ อัตตะไพบูลย์ จึงได้เอาแบบไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับกาลสมัย เป็นที่นิยมแสดงกันอยู่ในทุกวันนี้ เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงได้แก่ แคน พิณ ซอ ไม้กรับ และโปงลางเพื่อเพิ่มความไพเราะ และความสนุกสนานยิ่งขึ้น