เป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่ชาวกาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ ได้ประยุกต์ขึ้น โดยนำเอาท่ารำจากเซิ้งอื่นๆเข้าผสมกัน และจัดขบวนรำขึ้นใหม่รวม 19 ท่า แต่ละท่ามีชื่อเรียกต่างๆกัน เนื่องจากผู้รำนิยมถือกะหยัง รำเซิ้งชุดนี้จึงได้ชื่อว่า "เซิ้งกะหยัง" เครื่องดนตรีใช้เหมือนการเซิ้งอื่นๆ