เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวภาคอีสาน ในเขตจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง นิยมแสดงกันในโอกาสรื่นเริงต่างๆ วิธีการแสดงเริ่มต้นด้วยฝ่ายชายนำเอาเครื่องดนตรี และเครื่องประกอบจังหวะหลายๆอย่างมาร่วมกันบรรเลงในทำนองรุกเร้า จากนั้นเหล่าสตรีซึ่งมีกระติ๊บข้าวแขวนสะพายอยู่ข้างตัวจะออกมาเซิ้ง แสดงอากัปกิริยาของสตรีชาวอีสาน ในการเดินด้วยความร่าเริง จับกลุ่มเซิ้งไปตลอดทาง โดยสะพายกระติ๊บใส่ข้าวไขว้ไปข้างหลัง นำอาหารใส่ไปส่งให้กับสามีหรือพี่น้องที่ออกไปทำงานนอกบ้าน