เป็นระบำที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา ที่อาศัยอยู่ตอนเหนือของไทย ลีลาท่ารำ แสดงถึงขั้นตอนการเก็บใบชา ในระหว่างการเก็บ และนำใบชามาตากแดดนั้น จะมีการเล่นเล็กๆน้อยๆแทรกในหมู่หนุ่มสาว ผู้แสดงจะแต่งกายแบบชาวเขา