ฟ้อนเทียน เป็นระบำที่อ่อนช้อย ลักษณะการรำจะก้าวเท้าเรียงตามกันช้าๆ มือถือเทียนจุดไฟ ใช้ฟ้อนเวลากลางคืน ความงามของการฟ้อนอยู่ที่ความเป็นระเบียบ ความพร้อมเพรียง และแสงเทียนสลัวๆที่ส่องวับๆแวบๆ การร่ายรำที่เคลื่อนไหวช้าๆ เพื่อไม่ให้เทียนดับ ฟ้อนเทียนเกิดขึ้นจากการบรวงสรวง สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าดารารัศมี พระชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาฝึกหัดสาวชาวเหนือให้ฟ้อนเทียนถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจาอยู่หัว ต่อมาครูนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรได้ฝึกหัดการแสดงสืบทอดกันมา