เป็นการแสดงที่เรียกจากชื่อเพลง ทางดนตรีที่บรรเลงเดี่ยวเพื่ออวดฝีมือ เครื่องดนตรีที่นิยมใช้บรรเลงอันถือว่าไพเราะคือ จะเข้ และปี่ ส่วนท่ารำประดิษฐ์ขึ้นจากการแสดงละครเรื่อง "พระลอ" ตอนพระลอลงสรงในแม่น้ำกาหลง โดยอาศัยท่าฟ้อนของทางภาคเหนือ และอีสานผสมให้กลมกลืนกัน