เป็นการฟ้อนรำอีกชนิดหนึ่งของชาวไทยภาคเหนือ เรียกชื่อตามลักษณะของผู้ฟ้อนที่แต่งตัวแบบชาวไทยภาคเหนือ และสวมเล็บยาวทุกคน ซึ่งลักษณะจะคล้ายการฟ้อนเทียนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในกรุงเทพฯ เมื่อคราวสมโภชพระเศวตคชเดชดิลก ช้างเผือกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2470