รูปแบบการแสดงมาจากระบำโบราณคดี ชุด สุโขทัย แต่นำมาประยุกต์ใหม่ โดยเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นนางในราชสำนัก และถือตะคันประกอบการรำ เพื่อให้เหมาะสมกับเทศกาลลอยกระทง จุดเทียนเล่นไฟ ที่จังหวัดสุโขทัย