สมัยศรีวิชัยอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 13 ถึง 18 อาณาเขตตั้งแต่ตอนใต้ของประเทศไทยลงไปจนถึงมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ท่ารำ และเครื่องดนตรีในระบำโบราณคดีได้จากโบราณวัตถุ และโบราณสถานแถบนี้ โดยเฉพาะท่ารำค้นคว้าจากภาพจำหลักที่พระสถูปบุโรพุทโธ ในประเทศอินโดนีเซีย อาจารย์มนตรี ตราโมท จึงแต่งเป็นเพลงสำเนียงชวา ส่วนอาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ และอาจารย์เฉลย ศุขะวณิช เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ มีการแสดงครั้งแรกในการถ่ายทำภาพยนตร์ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตามคำขอของตนกูอับดุลราห์มาน เมื่อราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510