เป็นระบำที่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี สาขานาฏศิลป์ไทย ได้ร่วมกันประดิษฐ์ท่ารำจากเพลงพม่านิมิตของ อาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร เพลงที่ใช้เป็นเพลงสำเนียงพม่า ผู้แสดงจะถือกระเช้าดอกไม้อยู่ในมือ เป็นการแสดงชุดที่แปลกตาอีกชุดหนึ่ง