เป็นระบำที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ การแสดงเริ่มด้วยบรรยากาศยามเช้าตรู่ ชาวนาชวนกันออกไปไถนา และหว่านข้าว