คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
       พร้อมใจกันเดินเผชิญภัย หวังเอาโชคชัยให้บ้านเมือง
พร้อมใจยอมตายมลายชนม์ หวังให้ชาติตนได้รุ่งเรือง
ส่วนตัวเราเองยอมรับภัย เพราะจะนำโชคชัยให้ถิ่นฐานบ้านเมือง
ให้นามระบือลือเลื่อง ชื่อเสียงกระเดื่องยืนนาน
       ช่วยให้ธงชัยได้เฉลิมนาน ทั่วนิคมคามทุกแดนด่าน
ให้ชาติบ้านเมืองได้สำราญ เริงรื่นชื่นบานทุกแถวถิ่น
ข้าศึกเข้าบุกรุกแผ่นดิน ต้องขจัดให้สิ้นพ้นแดนเรา

       การแสดงชุดนี้มาจากบทละครเรื่อง "อานุภาพแห่งความรัก" ซึ่งแต่งโดย ฯพณฯ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ผู้ให้ทำนองคือ อาจารย์มนตรี ตราโมท เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2499