เป็นการแสดงที่ตัดตอนมาจากการแสดงโขนเรื่อง "รามเกียรติ์" ชุดจองถนน ทำนองที่ใช้ประกอบคือ เพลงเชิดนอก การแสดงชุดนี้จะทำให้เห็นถึงลีลาของลิง คือ หนุมาน ที่กำลังไล่จับปลา คือ นางสุพรรณมัจฉา