คำร้อง: นายมนตรี ตราโมท
       พวกเราเหล่าเงือกน้ำ อยู่ประจำท้องนที
เนาในถ้ำมณี อันโชติช่วงชัชวาลย์
เสพแต่สันติสุข นิรทุกข์ผองภัยพาล
อายุยาวยืนนาน โดยบำราศความชรา
ทุกนางสอางค์พักตร์ ศิริลักษณ์ดังเลขา
เวลาคราอรุณ แสงแดดอุ่นทั่วท้องธาร
บันเทิงเริงสำราญ สำรวลรื่นชื่นฤทัย
ต่างผุดขึ้นผิวน้ำ มาคลาคล่ำดำโลดไล่
แหวกว่ายสายน้ำไหล เล่นคว้าไขว่กันไปมา
ลางนางขึ้นหาดทราย สางสยายเกล้าเกศา
เพ่งมองส่องฉายา ตะลึงโลมโฉมของตน
ลางนางต่างรำร่าย กรกรีดกรายสายกังวล
อาบแสงสุริยน สุดเกษมเปรมฤดี

       เป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครเรื่อง "สุวรรณหงส์" ตอน กุมภณฑ์ถวายม้า อาจารย์มนตรี ตราโมท แต่งบทร้อง ใช้ทำนองเพลงพระเจ้าลอยถาด คุณหญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ประดิษฐ์ท่ารำ