เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ นิยมนำมาแสดงในโอกาสทั่วไป ส่วนเพลงที่ใช้เป็นเพลงสำเนียงพม่า ทำนองเก่า เป็นเพลงที่ให้อารมณ์เพลงรุกเร้าสนุกสนาน และยังใช้บรรเลงในการออกเพลงภาษาด้วย