คำร้อง: พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
       สร้อยแสงแดงพระพราย ขนเขียวลายระยับ
ปีกสลับเบญจรงค์ เลื่อมลายลงหงสะบาท
ขอบตาชาดพะพริ้ง สิงคลิ้งหงอนพรายพรรณ
ขันขานเสียงเอาใจ เดือยหงอนใสศรีระรอง
สองเท้าเทียมนพมาศ เพียงฉลุชาดทารง
ปู่ก็ใช้ให้ผีลง ผีก็ลงแก่ไก่
ไก่แก้วไซร้บ่มิกลัว ขุกผกหัวองอาจ
ผาดผันตีปีกป้อง ร้องเรื่อยเฉื่อยฉาดฉาน

       เป็นการแสดงชุดหนึ่ง ที่นำมาจากการแสดงละครพันทางเรื่อง "พระลอ" ตอนพระลอตามไก่ เป็นการแสดงให้เห็นถึงลีลาการร่ายรำของฝูงไก่ที่สวยงามน่ารักชุดหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบรรจุเพลงขับร้อง และดนตรีในเรื่องพระลอ อาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ ประดิษฐ์ท่ารำ เพลงประกอบระบำชุดนี้ใช้เพลงลาวเซิ้ง