คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
       นี้พี่น้องของเราไทยลานนา อยู่ด้วยกันนานมาแต่ก่อนเก่า
ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างไทยเรา เป็นพงศ์เผ่าญาติสนิทและมิตรแท้
       นี่ไทยใหญ่อยู่ใกล้ทางทิศเหนือ เป็นชาติเชื้อพี่ชายของไทยแน่
ยังรักษาความเป็นไทยไม่ผันแปร ขยายแผ่สาขาตระกูลไทย
       นี่คือไทยลานช้างอยู่ข้างเคียง เคยร่วมเรียงอยู่เป็นสุขทุกสมัย
แม่น้ำโขงกั้นเขตประเทศไว้ แต่ไม่กั้นดวงใจที่รักกัน
       นี่พี่น้องชาวสิบสองจุไทย เป็นพี่ใหญ่แน่แท้ไม่แปรผัน
ต้นเชื้อสายไทยน้อยแหล่งสำคัญ ครั้งสมัยดึกดำบรรพ์พ่อขุนบรม
       นี่พี่น้องพวกสุดท้ายที่เข้ามา ก็เป็นไทยมีชื่อว่าไทยอาหม
ล้วนเลือดเนื้อเชื้อไทยใฝ่นิยม ให้อาณาประชาคมไทยสมบูรณ์

       เป็นการแสดงชุดหนึ่ง ที่นำมาจากการแสดงละครประวัติศาสตร์เรื่อง "อานุภาพแห่งความเสียสละ" เป็นบทประพันธ์ของ ฯพณฯ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ผู้แสดงจะแต่งกายตามแบบชนชาติไทยเผ่าต่างๆ อาทิ ไทยกลาง ไทยล้านนา ไทยใหญ่ ไทยลานช้าง สิบสองจุไทย และไทยอาหม