เชิญเอยขอเชิญเทพไททั่วทิศา ทั่วมุมวิมานสถานเทวาโปรดจงมาเป็นพยาน
เชิญ เชิญ ทิพย์วิญญาณ พระเป็นประธาน ข้าทรงแม่ศรีเอย
เชิญ เชิญ ข้าเชิญแม่ศรี สิงวิญญาณอยู่ดี ให้มีศรีทรงแก่นาง
ขอเชิญ ๆ ศรีอนงค์ ๆ เข้าทรงทรามวัย อย่าหมางเมินข้าขอเชิญแม่ศรีเอย
       โอ้แม่ศรี แม่ศรียอดสร้อย สองกรอ่อนช้อยข้าจะคอยชม
ดั่งกินรี โอ้โสภีเป็นที่นิยม ชวนคะนึงพิศพึงอารมณ์ต่างพากันชมนิยมนางเอย
ดั่งหงส์เหมราชงามวิลาสบาดอุรา วาดกรมาแม่ศรีโสภางามทีท่ารำเอย
ร่ายรำให้งามนะเจ้า ให้พวกเราได้ชมสมใจ

       "แม่ศรี" เป็นการเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่งซึ่งมีมาแต่โบราณ นิยมเล่นกันทั่วไปในภาคกลาง และภาคอีสาน โดยมักเล่นในงานนักขัตฤกษ์ การเล่นแม่ศรีเป็นการเล่นทำนองเข้าทรง โดยผู้เล่นเป็นตัวแม่ศรีจะต้องทำกิริยาเหมือนแม่ศรีมาเข้าทรง ร่างกายจะสั่น และร่ายรำตามทำนอง มีลูกคู่รับ มีผู้เล่นเป็นหญิงล้วน