คำร้อง: นายมนตรี ตราโมท
       แสงรัชนีส่องสีนวล ชื่นใจชวนยั่วยวนใจชมอภิรมย์เริงใจ
เคล้าคู่กันไป ฟ้อนกรายร่ายรำ (ลา)
หนุ่มวอนกลอนกล่าว เว้าสาวหวานฉ่ำ
จันทร์งามยามค่ำ เป็นสายนำดวงใจ
ยามเดือนลอยเด่น เหมือนดังเป็นใจให้
สาวหนุ่มพลอดกัน กรีดกรายร่ายรำสำเริงรื่น
แสนชื่นชอบเชิงเริงรำทำกางกั้น สับเปลี่ยนเวียนผัน กันสำราญ
ร่ายรำท่ามกลางแสงเดือนเด่น เยือกเย็นน้ำค้างช่างซาบซ่าน
สาวรำนำหนุ่มชุ่มชื่นบาน ต่างสุขศานต์แสนงามยามค่ำคืน

       เป็นการแสดงชุดหนึ่ง ที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ โดยเลียนแบบมาจากการแสดงพื้นเมืองของชาวจังหวัดสุรินทร์ ที่เรียกว่า "แสกเต้นสาก" ต่อมากรมศิลปากรนำมาปรับปรุง จัดระเบียบแบบแผนเรียงลำดับท่ารำขึ้นใหม่ ปัจจุบันเพลงที่ใช้เป็นเนื้อร้องที่ประพันธ์โดยอาจารย์มนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยของกรมศิลปากร