คำร้อง: คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
       ธูปเทียนทองสองมือ ถือไว้ตั้งใจวันทา (ซ้ำ)
น้อมเคารพบูชา พระศาสดาของชาวพุทธ (ซ้ำ)
พระปัญญาเลิศล้น ทรงค้นพบสัจธรรม
พระการุณเลิศล้ำ ทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์
พระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์ สอนชนเพื่อหลุดพ้นความทุกข์ทน (ซ้ำ)

       เป็นการแสดงที่ตัดตอนมาจากละครในเรื่อง "อิเหนา" ตอนบุษบาเสี่ยงเทียน เป็นชุดการแสดงที่อ่อนหวานสวยงาม ผู้ประพันธ์เพลงคือ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยเป็นทำนองเพลงแบบภาคเหนือ