คำร้อง: พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
       ขออวยพรอ่อนหวานประสานศัพท์ ร้องรับบรรเลงเพลงประสม
ทั้งร่ายรำงามตาน่าชม สุขสมอารมณ์รื่นชื่นฤดี
       ทุกข์โศกโรคภัยไม่บีฑา ทั้งสมมาตรปรารถนาในทุกที่
สบโชคโภคทรัพย์นับทวี เจริญศรีเกียรติยศปรากฏเทอญ

       เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ท่ารำ และเนื้อร้องขึ้นใหม่ เพื่อใช้ในโอกาสที่เป็นมงคลทั่วไป โดยใช้ทำนองเพลงสร้อยสนตัด ซึ่งเป็นเพลงที่มีสำเนียงอ่อนหวานมาประกอบกับเนื้อเพลง