คำร้อง: จากละครเรื่อง ราชาธิราช
       ปวงข้าเจ้าเหล่าราชนาฏกร ขอฝ่ายฟ้อนระบำบรรพ์ด้วยหรรษา
สมโภชองค์อุปราชราชธิดา ในมหาพิธีดิถีชัย
       ด้วยเดชะบารมีบดีศูรย์ อันไพบูลย์พูนพิพัฒน์นิรัติศัย
จึงอุบัติอุปราชชาติชาญชัย อรไทพระธิดาศรีธานี
       ขอคุณพระพุทธเจ้า จุ่งมาปกเกล้าเกศี
พระธรรมเลิศล้ำธาตรี พระสงฆ์ทรงศรีวิสุทธิญาณ
       ขอโปรดประสาท อุปราชธิบดี
พระราชบุตรี วรนาฏนงคราญ
       ทรงสบสุขศรี ฤดีสำราญ
ระรื่นชื่นบาน วรกายสกนธ์
พวกเหล่าพาลา ไม่กล้าผจญ
ต่างหวั่นพรั่นตน เกรงพระบารมี
ประสงค์สิ่งใด เสร็จได้ดังฤดี
สถิตเด่นเป็นศรี อังวะนครา

       เป็นการฟ้อนประกอบการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา เนื้อเรื่องกล่าวถึงการอวยพรในพิธีอภิเษกสมรสของสมิงพระรามกับพระราชธิดาพระเจ้ากรุงอังวะ ผู้แต่งบทร้อง และทำนองคือ อาจารย์มนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย ของกรมศิลปากร