คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

เลือดไทยไหลริน ทาแผ่นดินไว้ชื่อ
ให้โลกรู้ร่ำลือ ว่าเลือดไทยกล้าหาญ
เลือดไทยไหลหลั่ง ดุจน้ำเต็มฝั่ง ไหลดั่งท้องธาร
ท่วมแผ่นดินทอง บ้านพี่เมืองน้อง กันทุกถิ่นฐาน
เลือดไทยเจ้าเอ๋ย ไหลเลยมานี่ ปรองดองน้องพี่ อย่ามีร้าวราน
โลหิตสายเดียว กลมเกลียวกันไว้ อย่าแตกแยกไป เป็นสายลำธาร


       เป็นการแสดงประกอบในละครเรื่อง มหาเทวี เพื่อปลุกใจให้คนไทยมีความรักและหวงแหนในประเทศไทย เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกคนคือสายเลือดไทย หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481