คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
       พิงคะนคร สมนามกร นครเชียงใหม่ (ซ้ำ)
รุ่งเรืองช้านาน เป็นเมืองโบราณ แต่ยังสดใส
มีดอยสูงเด่น เสมือนจะเป็น เครื่องเทิดเกียรติไทย
ดอกไม้ก็สวย บ้านเมืองก็งาม สมศักดิ์สมนาม ของลานนาไทย
       พิงคะนคร สมนามกร นครเชียงใหม่ (ซ้ำ)
เขตไทยขยาย พ่อขุนเม็งราย มาสร้างขึ้นไว้
พ่อขุนรามคำแหง ช่วยดัดแปลง รูปเมืองให้ใหม่
พม่าเข้าครอง ตั้งสองสามครั้ง เชียงใหม่ก็ยังเป็นเลือดเนื้อไทย
       พิงคะนคร สมนามกร นครเชียงใหม่ (ซ้ำ)
เป็นเมืองศีลธรรม คนดียิ่งล้ำ ไม่แพ้เมืองใด
แหล่งวัฒนธรรม มีศิลปกรรม สมเป็นเมืองใหญ่
อันเมืองเชียงใหม่ หัวใจสยาม เรืองชื่อลือนาม มิ่งขวัญของไทย

       เป็นเพลงประกอบในละครเรื่อง มหาเทวี เป็นการกล่าวถึงเมืองเชียงใหม่ที่มีความรุ่งเรือง และสวยงามในด้านต่าง ๆ หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481