คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
       ถิ่นของเราต้องถนอมล้อมรั้วบ้าน ศัตรูหาญมาสู่ต้องสู้เขา
มิให้ใครแย่งแผ่นดินถิ่นของเรา ใครขืนเข้าเราสู้จนสุดแรง
มาพวกเราเตรียมพร้อมยอมสมัคร ถนอมรักชาติไทยอย่าหน่ายแหนง
จนถึงเลือดหยาดสุดจะยุทธ์แย้ง ต้องแสดงใจหาญผลาญศัตรู
เมื่อสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินก็สิ้นคิด เรามายอมเสียชีวิตดีกว่าอยู่
ยอมสูญชาติอย่าเป็นทาสของศัตรู มา มาสู้ ไว้ลายชาติไทยเรา

       เป็นเพลงประกอบในละครเรื่อง มหาเทวี เพื่อให้คนไทยมีความสามัคคีรักผืนแผ่นดินไทย ช่วยกันรักษาให้คงอยู่สืบไป หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481