คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
       ไทยน้อย ไทยใหญ่ แม้อยู่ห่างไกล คงเป็นไทยด้วยกัน
ต้องมุ่งความดี ต้องสมานไมตรี ไม่มีเดียจฉันท์ รักยิ่งกว่าสหาย
เพราะว่าเราเป็นสาย โลหิตเดียวกัน พี่น้องเก่าแก่ มาแต่ปางบรรพ์
ร่วมทุกข์สุขสันต์ อยู่เป็นชาติไทย ตั้งภูมิลำเนา แต่ชาติอื่นเขา
มาแย่งเอาไป ไทยจึงต้องจร ย้ายถิ่นรื้อถอน ลงมาทางใต้
จึงพบแดนทอง ไทยเราเข้าจอง ยึดถือมั่นไว้ เข้าอยู่ครอบครอง
แดนทองของไทย ไทยน้อยไทยใหญ่ ชาติไทยด้วยกัน  

       เป็นเพลงประกอบในละครเรื่อง แสนหวี เพื่อเตือนให้ระลึกและจดจำว่า ไทยน้อยและไทยใหญ่เป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตกัน หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 248