คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
       (สร้อย) กรุงศรีอยุธยา ราชธานีไทย
ถึงเคยแตกแหลกไป ก็ไม่สิ้นคนดี
เราจะรบศัตรู ต่อสู้ไพรี
เราจะกู้เกียรติศรี- อยุธยาไว้เอยฯ
       อยุธยารุ่งเรืองกระเดื่องนาม เมืองงามธรรมชาติช่วยสนอง
บริบูรณ์ลุ่มน้ำและลำคลอง ท้าวอู่ทองทรงสร้างให้ชาวไทย

(สร้อย)

       ครั้งโบราณแพ้พม่าเป็นข้าเขา พระนเรศวรเจ้าทรงกู้ได้
ไล่ศัตรูไปพ้นแผ่นดินไทย ศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี

(สร้อย)

       ชาวศรีอยุธยามาด้วยกัน เลือดไทยใจมั่นไม่พรั่นหนี
ชีวิตเราขอน้อมยอมพลี ไว้เกียรติศรีอยุธยาคู่ฟ้าดินฯ

(สร้อย)


       เป็นเพลงประกอบในละครเรื่อง พระเจ้ากรุงธน เพลงนี้กรมศิลปากรตั้งใจใช้เป็นเพลงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480