คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
       ชาติจีน ชาติไทย มิใช่อื่นไกลพี่น้องกัน
ต้องสงวนความรัก ต้องสมัครใจมั่น
จะสมานมิตรกัน อยู่เสมอไปเอย
       แต่โบราณหลายพันปีมาแล้ว จีนกับไทยมิได้แคล้วเหมือนน้องพี่
ได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นไมตรี ไม่เคยมีข้อวิวาทบาดหมางกัน
       เมื่อเมืองจีนมีภัยไทยก็ช่วย รับคนจีนมาอยู่ด้วยไม่กีดกั้น
เมื่อสยามมีภัยร้ายฉกรรจ์ ไทยกับจีนช่วยกันกู้ชาติไทย
       จะผูกรักสามัคคีเหมือนพี่น้อง ชาติทั้งสองจะไม่แยกแตกกันได้
เมื่อคราวสุขก็สนุกเหมือนกันไป ถึงยามทุกข์จีนกับไทยไม่ทิ้งกัน

       เป็นเพลงประกอบในละครเรื่อง พระเจ้ากรุงธน เพื่อเป็นการสมานสามัคคีระหว่างคนไทยกับคนจีน ลักษณะการแต่งกายตามสัญชาติ หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480