คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
       ให้รื่นรมย์สุขสำราญ เหมือนดอกไม้บานยามเช้า
หอมอะคร้าว หอมหน่วงน้าวใจชม
ขอเจ้าแม่ยุพดีศรีหงสา ประสบโชควันวิวาห์สภาผล
สุขเถลิงเริงรื่นยืนพระชมน์ ราษฎรทุกคนรักพระนาง
ให้รื่นรมย์สุขสำราญ  
เสด็จครองราชัยไอสวรรค์ ให้ปวงสรรพภัยออกไปห่าง
คู่สมัครรักยืดอย่าจืดจาง ลาภทุกทางมาสู่อยู่กับองค์
ให้รื่นรมย์สุขสำราญ  

       เป็นเพลงประกอบละครเรื่อง เบญจเพส ซึ่งเป็นเพลงอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด อันเป็นช่วงวัยเบญจเพสของเจ้าหญิงยุพดี ธิดาแห่งหงสาวดี เพลงนี้หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2481