คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
       ใต้ร่มธงไทยร่มเย็นเหมือนดังอยู่ใน ร่มโพธิ์ร่มไทรที่มีกิ่งใบแน่นหนา
ชาติไทยใหญ่หลวง แต่กระจัดกระจาย ถูกแยกแบ่งซ้าย ไปอยู่หลายสาขา
เชิญพวกพ้อง พี่น้องมา พร้อมกัน เชิญอยู่ในร่มธงไทย
เลือดเนี้อเผ่าไทย นี้ควรจะมีสมานฉันท์
เหมือนน้องพี่ ชาติเชื้อเรามีสายเดียวเกี่ยวพัน
ใต้ร่มธงไทย ร่มเหมือนดังโพธิ์ไทร ใต้ร่มธงไทย เย็นเหมือนใต้แสงจันทร์

       เป็นบทเพลงพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในละคร ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ