คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
       เลือดสุพรรณ เคยหาญ ในการศึก เหี้ยมฮึก กล้าสู้ ไม่รู้หนี
ไม่ครั่นคร้าม ขามใจ ต่อไพรี ผู้ใดมี มีดพร้า คว้ามารบ

(สร้อย) มาด้วยกัน มาด้วยกัน เลือดสุพรรณเอ๋ย
เลือดสุพรรณ เข้าประจัน อย่าได้พรั่นเลย

อยู่ไม่สุข เขามารุก แดนกระหน่ำ ให้ชอกช้ำ แสนอนาถ ชาติไทยเอ๋ย
เขาเฆี่ยนฆ่า เพราะว่าเห็น เป็นเชลย จะนิ่งเฉย อยู่ทำไม พวกไทยเรา

(สร้อย)

อันเมืองไทย เป็นของไทย ใช่ของอื่น มาต่อสู้ กู้คืน เถอะเราเอ๋ย
ถึงตัวตาย อย่าเสียดาย ชีวิตเลย มาเถอะเหวย พวกเรากล้ามาประจัญ

(สร้อย)


       เป็นเพลงประกอบละครเรื่อง เลือดสุพรรณ ละครเชิงประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นถึงความรักชาติของคนไทยในการต่อสู้กับศัตรู หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479