คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
มังราย: ดวงจันทร์ งามพักตร์พิศเพียงพระจันทร์
ดวงจันทร์: อย่ามาแกล้งยอฉัน ฉันเป็นดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบัง
เมื่อเมฆขยาย จันทร์จะฉายท้องฟ้า
มังราย: แต่ไม่ลอยลงมา พี่ก็ไม่มีหวัง
ดวงจันทร์: จะหวังอะไร ที่ในตัวฉัน
มังราย: พี่รักดวงจันทร์ อยู่เจียนจะคลั่ง
ห่วงการข้างหน้า พะว้าพะวัง
ดวงจันทร์: แล้วยังห่วงหลัง อยู่ทางเมืองโน้น
มังราย: ดวงจันทร์ งามพักตร์พิศเพียงพระจันทร์
ดวงจันทร์: อย่ามาแกล้งยอฉัน ฉันเป็นดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบัง
เมื่อเมฆขยาย จันทร์จะฉายท้องฟ้า
มังราย: แต่ไม่ลอยลงมา พี่ก็ได้แต่ฝัน
ดวงจันทร์: จะฝันอะไร ในตัวคนยาก
มังราย: พี่ฝันจะฝาก ชีพไว้สุพรรณ
ดวงจันทร์: พอเสร็จการทัพ คงกลับเขตต์ขัณฑ์
มังราย: จะมาหาดวงจันทร์ ไม่ไปอื่นเลย

       เป็นเพลงประกอบละครเรื่อง เลือดสุพรรณ ที่แต่งใหม่ทั้งคำร้องและทำนอง โดย หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479