คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

พวกชาวแสนหวี เราแสนยินดี รับรองเจ้าชาย

มาแต่เขมรัฐ เราจัดงานถวาย
สมโภชน์เจ้าชาย ต่างบ้านเมืองมา
เคยอยู่ในเมือง รุ่งเรืองร่มเย็น
ต้องเสด็จมาเห็น เมืองดอนบ้านป่า

พวกชาวแสนหวี เราแสนยินดี รับรองท่านมา

หากต้อนรับไป ไม่สมพระเกียรติ
ก็อย่าทรงรังเกียจ ให้อภัยปวงข้า
ขอเชิญประทับ อยู่ในแคว้นแสนหวี
โรคภัยอย่ามี เบียดเบียนบีฑา

พวกชาวแสนหวี เราแสนยินดี รับรองท่านมา

ให้ทรงสำราญ เบิกบานพระทัย
ต้องประสงค์สิ่งไร ให้สมปราถนา
อยู่เย็นเป็นสุข ทุกวันเวลา
ทั่วโลกแหล่งหล้า แซ่ซ้องร้องชม

       เป็นเพลงประกอบละครเรื่องแสนหวี ตอนการต้อนรับเจ้าชายเขมรัฐที่เสด็จมาเยือน หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481