คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
       รักเมืองไทย ชูชาติไทย
ทะนุบำรุงให้รุ่งเรือง สมเป็นเมืองของไทย (ซ้ำ)
       เราชาวไทย  เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย (ซ้ำ)
ไม่เคยอ่อนน้อม เราไม่ยอมแพ้ใคร
ศัตรูใจกล้า มาแต่ทิศใด
ถ้าข่มเหงไทย คงได้เห็นดี
       รักเมืองไทย .......................
เราชาวไทย เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย (ซ้ำ)
เรารักเพื่อนบ้าน เราไม่รานรุกใคร
แต่รักษาสิทธิ์ อิสระของไทย
ใครทำช้ำใจ ไทยจะไม่ถอยเลย
       รักเมืองไทย .............................
       เราชาวไทย เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย (ซ้ำ)
ถ้าถูกข่มเหง แล้วไม่เกรงผู้ใด
ดั่งงูตัวนิด มีพิษเหลือใจ
เรารักเมืองไทย ยิ่งชีพเราเอย
       รักเมืองไทย ............................

       เป็นเพลงประกอบละครเรื่อง ราชมนู หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479