คำร้อง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ  
(สร้อย) แหลมทองไทยเข้าครองเป็นแดนไทย รักกันไว้ เราพวกไทยในแดนทอง
แหลมทอง ไทยเข้าครองเป็นแดนไทย แล้วย้ายแยกแตกกันไปเป็นสาขา
ไทยสยามอยู่แม่น้ำเจ้าพระยา และปิง วัง ยม นา น่านนที (สร้อย)
โขงสาครไทยก็จองครองที่ดิน สาละวินไทยใหญ่อยู่เป็นที่
ไทยอิสลามอยู่ลำน้ำตานี ต่อลงไปไทยก็มีอยู่เหมือนกัน(สร้อย)
ขอพวกเราชาวไทยของแดนทอง หมายใจปองผูกรักสมัครมั่น
ไทยสยามมุ่งจิตคิดสัมพันธ์ ผูกไมตรีทั่วกันในแหลมทอง(สร้อย)

       เป็นเพลงประกอบในละครเรื่อง "ศึกถลาง" แสดงถึงความเป็นมาของชนชาติไทย หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2480