เป็นการสิ้นสุดการแสดง โดยสรุปการแสดงและโชว์ตัวผู้แสดงตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อปิดฉากในตอนท้ายด้วยเพลงที่สนุกสนาน เป็นการเร้าใจให้ผู้ชมมีความต้องการที่จะชมการแสดงอีก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแนวสากล