เป็นการแสดงที่ใช้ท่ารำประกอบเพลงเต้ย 3 จังหวะ ประกอบด้วยเพลงเต้ยธรรมดา เต้ยโขง และเต้ยพม่า ซึ่งเป็นชุดที่จะแสดงเมื่อจะจบการแสดงในแต่ละครั้ง โดยเอานักแสดงทุกคนมารวมกัน และรำเข้าจังหวะด้วยลีลาที่สนุกสนานและสวยงาม