เป็นการแสดงให้เห็นถึงการละเล่นของหนุ่มสาวชาวอีสานตอนใต้ อันได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ศรีษะเกษ บุรีรัมย์ การเล่นจะนำกะลามะพร้าวมาประกอบจังหวะ ด้วยการนำกะลาของตน ไปกระทบกับคู่เต้นของตนและของคนอื่นสลับกันไป เป็นการโชว์ลีลาการเต้นรำที่เน้นทั้งสายตา ไหล่ สะโพก และขาของทั้งหญิงและชาย เพื่อให้ดึงดูดความสนใจของฝ่ายตรงกันข้าม