เป็นการแสดงของชาวบ้านตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งนิยมเล่นกันในงานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาหรืองานบุญบั้งไฟ การแสดงชุดนี้ได้หายสาบสูญไปนานแล้ว ต่อมามีผู้ค้นคิดประดิษฐ์ท่ารำขึ้นเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้