เป็นการแสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเซ่นผี สะเดาะเคราะห์ เมื่อมีผู้เจ็บไข้ได้ป่วย หมอทำพิธีกรรมจะทำพิธีติดต่อกับคนทรงเจ้าเข้าผี จากวิถีชีวิตและความเชื่อที่น่าสนใจของท้องถิ่นนี้เอง ทางวิทยาลัยครูบุรีรัมย์จึง ได้ดัดแปลงมาประดิษฐ์คิดท่ารำขึ้นให้ดูสวยงาม จนกลายมาเป็นชุดการแสดงของอีสานใต้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชุด