ท้าวสีทน - มโนห์ราเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านของชาวอีสาน เนื้อหาเหมือนกับเรื่องพระสุทนมโนห์ราของภาคกลางและภาคใต้จะต่างกันก็เพียงแต่ชื่อตัวละครบางตัวเท่านั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดได้ริเริ่มจัดแสดงโดย ได้นำตอนที่นางมโนราห์และพี่ทั้ง 6 มาอาบน้ำที่สระอโนดาษ พรานบุญมาพบเข้า จึงจับไปถวายท้าวสีทน การแสดงใช้จังหวะและทำนองดนตรีที่เรียกว่า ลายลำเพลินตีกลองน้ำ จุดเด่นของการแสดงชุดนี้ อยู่ที่ลีลา ท่าทางการเล่นน้ำของนางมโนราห์และพี่ ๆ สอดแทรกมุขตลก และความตื่นเต้นในตอนที่พรานบุญจับนางมโนห์รา