บริเวณดินแดนแถบเทือกเขาภูพานซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี กาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียงจะมีคนไทยเผ่าต่าง ๆ อาศัยกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป คือ ภูไท กะเลิง ย้อ และแสก ชาวเผ่าไทยเหล่านี้ ต่างมีวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของแต่ละเผ่า อาทิการแต่งกายที่มีสีสันของเสื้อผ้าที่ไม่เหมือนกัน การนับถือผี การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และการร่ายรำระบำฟ้อน ล้วนเป็นวัฒนธรรมอันงดงามที่น่าศึกษา การแสดงที่นำมาให้ชมนี้ จึงเป็นการสะท้อนถึงชีวิตวัฒนธรรมของพวกเขาเหล่านั้นให้เป็นที่รู้จัก