ลำเพลิน สันนิษฐานว่ามาจากการลำตีกลองน้ำ โดยมีการปรับปรุงท่วงทำนองให้มีจังหวะที่รวดเร็วขึ้นและดำเนินเรื่องอย่างทันอกทันใจ เครื่องดนตรีใช้แคนเป็นหลัก โดยมีพิณและเครื่องดนตรีสากลเข้ามาร่วมด้วย สาวกาฬสินธุ์ลำเพลินเป็นการแสดงลำเชิญชวนให้มาเที่ยวชมเมืองกาฬสินธุ์ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยงอันสวยงามหลายแห่ง เนื้อร้องแต่งโดยอาจารย์พรสวรรค์ พรดอนก่อ และอาจารย์อภิชาติ โยธะพล แห่งวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์