เป็นการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด เพื่อสะท้อนภาพชีวิตวัฒนธรรมของชาวภูไทยทั้ง 3 เผ่า ที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาภูพาน จ.กาฬสินธุ์ จ.สกลนคร และจ.นครพนม โดยนำมาผูกเป็นเรื่องขึ้นว่า เมื่อถึงเทศกาลงานประเพณีชาวไทยทั้ง 3 เผ่าได้นำเอานาฏวัฒนธรรมของตนออกมาร่ายรำ เพื่อให้คนทั่วไปได้ชม โดยเริ่มจากภูไทกาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม ทำให้หนุ่ม ๆ ภูไททั้ง 3 เผ่าทะเลาะกัน ต้องรำมวยโบราณอันเป็นศิลปประจำกลุ่มออกต่อสู้กันเยี่ยงชายชาตรี จนคนเฒ่าคนแก่ ต้องมาห้ามปราม จุดเด่นของการแสดงชุดนี้อยู่ที่การทะเลาะ ต่อสู้กัน ด้วยเชิงมวยและเชิงดาบ แต่เมื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่มาห้ามปราม หนุ่มภูไททั้ง 3 เผ่า ก็เชื่อฟัง หันมาประนีประนอม และปรองดองกัน และออกร่ายรำกับหญิงที่ตนหมายปองในที่สุด