เป็นการแสดงถึงลักษณะการประกอบอาชีพทำมาหากิน ของชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่แถบเทือกเขาภูพาน บริเวณ จ.อุดรธานี การแสดงจะสะท้อนถึงชีวิตประจำวัน ที่ต้องออกไปขุดหน่อไม้และเก็บผัก นอกจากนี้ยังสอดแทรกด้วยการเกี้ยวพาราสี ระหว่างหนุ่มสาวอีกด้วย